Miễn phí vận chuyển trên tất cả các đơn hàng | Chấp nhận hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng

Dép Tradicional

0₫
Miêu tả

Dép xỏ ngón truyền thống đã sống qua những năm sáu mươi, thời đại của disco, những năm tám mươi của Rock, những năm chín mươi của Grungy, bước sang thế kỷ 21 và bình minh của kỷ nguyên kỹ thuật số, và vẫn là một biểu tượng mang tính biểu tượng của Brazil, hoàn hảo trên đế cao su và quai đeo đặc trưng.