Miễn phí vận chuyển trên tất cả các đơn hàng | Chấp nhận hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng

Dép Top Mix

649.000₫
Miêu tả

Dép xỏ ngón truyền thống đã sống qua những năm sáu mươi, thời đại của Disco, những năm tám mươi của Rock, những năm chín mươi của Grunge, bước sang thế kỷ 21 và thời đại của kỷ nguyên nhạc số, và vẫn là một biểu tượng của Brazil, được hoàn thiện bởi đế cao su và hai quai đeo in logo thương hiệu.